Bapak sok kebelanda-belandaan. 
Angaturaken sugeng engkang sak'katah-katahipun dumateng mbak Ninis engkang sampun dados calon internasional, mugi-mugi lancar mlampah dhateng Amerika

Dari: gde anugrah arka
Kepada: Luh Danistri ; Ambar Yoganingrum
Dikirim: Kamis, 27 September 2012 12:04
Judul: Re: Trs: PENTING: Online Application YP 2013-2014

proficiat luh

proficiat itu bahasa belanda artinya congratulations. selamat luh